ОУ „Петър Берон“ Пловдив

Вътрешен ремонт на ОУ „Петър Берон“ в град Пловдив.